Untitled Document
 
     
 MIS (Medical Information System)

            คือ ระบบสารสนเทศทางการแพทย์ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดสารสนเทศกระทรวงสาธารณสุข และผ่าน ระบบประกันคุณภาพโรงพยาบาล (HA)มีระบบเรียกเก็บ ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกันสังคมและประกันชีวิต และ ระบบReal time stockซึ่งแพทย์เภสัชและผู้บริหารสามารถ ทราบปริมาณยาที่ได้จ่ายออกและยาที่คงอยู่ในคลังยา และเวชภัณฑ์ได้ตามจริงตลอดเวลา                                                                                                             
  ทำไมจึงวางใจเมื่อใช้ซอฟต์แวร์ MIS (Medical Information System)
 • ได้รับการพัฒนาโดยแพทย์มีประสบการณ์การบริหารงานโรงพยาบาลและโปรแกรมเมอร์ที่มีความเชี่ยวชาญในงานระบบสารสนเทศทางการแพทย์
 • ซอฟต์แวร์ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องยาวมากกว่า 20 จึงเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้งาน ง่ายต่อการเรียนรู้ และใช้งานได้จริง
 • ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาซอฟต์แวร์บริหารโรงพยาบาล ของบริษัท ดาต้าซอฟท์ ได้รับความไว้วางใจและติดตั้งเต็มรูปแบบในสถานพยาบาลแทบทุกขนาด ตั้งแต่คลีนิคแพทย์จนถึงโรงเรียนแพทย์ทั้ง
  ภาครัฐและเอกชน
 • บริษัทมีความจริงใจในการให้บริการและดูแลหลังการขาย โดยให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาให้ผู้ใช้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจนมีการ Update Version ให้รองรับต่อระบบงานใหม่ๆของกระทรวงสาธารณสุขเสมอ จึงมั่นใจได้ว่าซอฟต์แวร์สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง และไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนซอฟต์แวร์ใหม่ทดแทน
 • หากมีการเปลี่ยนแปลงระบบงานสาธารณสุข หรือมีความต้องการรายงานหรือข้อมูลเพิ่มเติมบริษัทจะทำการ Update Version ให้ลูกค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 
       ข้อได้เปรียบของซอฟต์แวร์
 • มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดสารสนเทศกระทรวงสาธารณสุข
 • ผ่านระบบประกันคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
 • พัฒนาตามมาตรฐานของไมโครซอฟท์
 • ระบบงานครอบคลุมทุกส่วนของหน่วยงานหลักของโรงพยาบาล
 • ใช้เทคโนโลยี Open source (Linux, Mysql)ทำให้โรงพยาบาลไม่ต้องเสียเงินซื้อ Server หรือ Database เพิ่มขึ้น
 • ระบบออกแบบให้การใช้งานเป็น Multi-user ซึ่งไม่จำกัดจำนวน และไม่มีการ Lock ผู้ป่วยเพื่อป้อนคำสั่ง นอกจากนี้ในเหน้าจอเดียวกันก็สามารถเปิดให้ผู้ใช้งานเข้าใช้งานโปรแกรมได้โดยไม่จำกัดจำนวน
 • ระบบมีความปลอดภัยของข้อมูลสูงสุด
 • ผู้บริหารสามารถทราบรายรับ ค่าใช้จ่าย กำไร ขาดทุนของโรงพยาบาลได้ทันที
 • มีระบบเรียกเก็บทั้งระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกันสังคม และประกันชีวิต ในตัวโปรแกรมเองทำให้เรียกเก็บได้โดยไม่เกิดงานซ้ำซ้อน และเก็บได้เต็ม
 • มีระบบ Real time stock ซึ่งแพทย์ เภสัช และผู้บริหารสามารถทราบปริมาณยาที่ได้จ่ายออก และยาที่คงอยู่ในคลังยา และเวชภัณฑ์ได้ตามจริงตลอดเวลา
 • ระบบมีความยืดหยุ่นสามารถปรับขั้นตอนการทำงานได้ทุกรูปแบบ
 • มีระบบ scan และสามารถทำระบบ paperless ได้
 • ใช้งานง่าย ระยะเวลาเรียนรู้สั้น
 • มีระบบ LIS, RIS + PACS ในตัวเองไม่พึ่งพาบริษัทอื่น พร้อมทั้งบริการเชื่อมต่อเครื่องตรวจทางห้องปฏิบัติการณ์ฟรี
 • มีระบบรายงานและดัขนีชี้วัดที่ปรับแต่งได้
 • Update Version โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • ปรึกษาและบริการ ตลอด 24 ชั่วโมง

 

Untitled Document